EAS STARDITOETUS

Projekti lühikirjeldus: Starditoetuse abil soetati põhivara ja kaeti osaliselt personali kulusid. Projekti eesmärk on alustada koduhooldusteenuse osutamisega ning soetada selleks vajalik põhivara ja viia ellu projekti eesmärgid.

Projekti eesmärk on käivitada edukalt ja kiiresti restoran ja maaelustiili keskus Suur Muna Haanjas Suure Munamäe jalamil. Projekti tulemusena on Suur Muna edukalt käivitunud, realiseeritud on tegevuskavas planeeritud tegevused ja turundusplaanis planeeritud tegevused. Töötajd on koolitatud, tööülesannete jaotus on kõigile selge ja arusaadav.

Projekti kaasrahastas Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa oli 14 254,31 eurot.

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne-350x203